Engelsk B-A

Formål

Du skal lære at bruge og forstå engelsk på et højt niveau. Du skal træne indgående i at analysere, fortolke, perspektivere og vurdere fiktive og ikke-fiktive tekster.

Tekstanalyse og skriftlig formidling er centralt i de opgaver, du skal besvare.

Du bliver ikke undervist i at tale engelsk. Derfor er det vigtig at du har et godt mundtligt engelsk når du starter.

Arbejdet

I alt skal du regne med 195 timers arbejde, inklusive 19 timer til at indarbejde kommentarerne i dine afleveringer, når du har fået dem tilbage.

Materialet er fordelt over otte moduler med opgaver til ni emner. Teksterne er opdelt i kernestof og supplerende stof. Du skal være hjemme i al læsestoffet, så du kan bruge det som baggrund til eksamen.

Teksternes længde er omregnet til normalsider, så du kan sammenligne de enkelte teksters længde. En normalside er 1300 bogstaver eller 30 verslinjer.

Eksamen

Der er en skriftlig eksamen på fem timer og en mundtlig eksamen på 25 minutter med en times forberedelse.

Moduloversigt


Indhold

Opgaver

Tekstlæsning

Tidsforbrug

Modul 1

Emne 1: War, but Who Is the Enemy?
Du skal analysere fiktion og non-fiktion og arbejde med noter.

3

44 ns

18 + 2 timer

Modul 2

Emne 2: Imperialism and Rulers with Disobedient Subjects.
Du skal analysere to tekster og skrive et essay.

3

36 ns

18 + 2 timer

Modul 3

Træning af skriftlig eksamensopgave

3


20 + 4 timer

Modul 4

Emne 3: Great Speeches.
Du skal analysere en tale.
Emne 4: Dubliners and Ireland.
Du skal arbejde med en forfatters biografi, den historiske kontekst og indarbejde citater i en analyse af en novelle.

3

60 ns

25 + 2 timer

Modul 5

Emne 5: Aboriginals; Homeless Natives.
Du skal skrive en tale efter de klassiske regler.
Emne 6: Is English an Invasive Language?
I et essay skal du diskutere den rolle, engelsk har på verdensplan.

3

62 ns

30 + 2 timer

Modul 6

Emne 7: New Journalism.
Du skal analysere new journalism og selv skrive i genren.
Emne 8: Shakespeare and Gender.
Du skal analysere uddrag af Macbeth og Romeo & Julie og diskutere dem ud fra en moderne kønspolitisk synsvinkel.

3

124 ns

38 + 2 timer

Modul 7

Emne 9: "I Sing the Body Electric" Du skal analysere digtekunst.

3

30 ns

22 + 2 timer

Modul 8

Træning af skriftlig eksamensopgave

3


5+3