Engelsk C

Fagbeskrivelse

Faget beskæftiger sig med engelsk sprog og med engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Faget omfatter brug af engelsk i skrift og tale – men også viden om fagets stofområder.

Et overordnet mål er sprogfærdighed – dvs. man skal kunne lytte/læse/tale "hovedsagelig korrekt".

Man skal lære at beherske et varieret ordforråd, kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer tekster: artikler og noveller samt evt. filmklip. 

Hvad kan man lære på e-learning

Hvert modul består af 2-3 opgaver.

"Pensum" består af tekster, som er samlet i seks temaer.

Hvert tema udgør sit eget modul. 
Gennem modulerne trænes systematisk forskellige aspekter af tekstanalyse, som er den centrale del af den mundtlige eksamen.

Man kan altså lære (primært) tekstanalyse og grammatik – herunder opnå viden om forskellige emner på engelsk.

Hvad kan man ikke lære på e-learning

At tale engelsk. Man skal altså være god til at tale flydende og med korrekt udtale, uanset om man taler engelsk med britisk, amerikansk, irsk, australsk  eller anden accent.

Eksamen

Mundtlig eksamen

48 minutters forberedelse: en ukendt tekst skal analyseres og sættes i perspektiv i forhold til et af de læste 6 temaer. Eksaminationstid: 24 min.

Moduloversigt 

Formål

Antal opgaver


Primære tekster

Modul 1

Introduktion til tekstlæsning

Arbejde med emnet: Crime

4

Læse fire tekster

Grammatik: Verbets tider

Modul 2

Introduktion til tekst-forståelse

Arbejde med emnet: Immigration in the UK

2

Læse fire tekster

Grammatik: Ejefald

Modul 3

Introduktion til mundtlig fremlæggelse

Arbejde med emnet:

Australia

2

Læse to tekster og se en film om Australien

Grammatik: Omskrivning med to do

Modul 4

Introduktion til fremlæggelse af filmmateriale.

Arbejde med emnet: City Life

3

Læse to tekster og se en kortfilm

Grammatik: Adjektiver og adverbier

Modul 5

Introduktion af fremlæggelse af en tekst

Arbejde med emnet:

Growing Up

2

Læse tre tekster samt en blog om Growing Up

Grammatik: Henførende stedord

Modul 6

Introduktion til mundtlig eksamen

Arbejde med emnet: Food and Health

2

Læse to tekster og se to dokumentarfilm