Fysik C til B

Fagbeskrivelse

I fysik beskæftiger man sig med naturen. Man undersøger den og prøver at forstå og formalisere sammenhænge i den. Ud fra forståelsen opstiller man teorier, der kan forudsige hvad der sker i en given situation. Fysikkens grundlag er vekselvirkningen mellem teori og eksperiment.

Faget er af samme årsag delt op i en teoretisk og eksperimentel del. Den eksperimentelle del af faget vil blive dækket af laboratoriekurser i B-niveau fordelt på tre hverdage. 

Den teoretiske del af stoffet er delt op i syv moduler, der hver indeholder fem opgaver, som skal besvares. Det sidste og ottende modul er tænkt som eksamenstræning. Modulopgaverne er opdelt med tre opgaver, en quiz og mundtligt spørgsmål, hvor der skal kommenteres på et bilag.

Udover selve stoffet skal du lære fagets sprog, du skal kunne anvende regneark og lave korrekte grafer, du vil lære noget om målinger og kvaliteten af disse. Og du vil lære at formidle dine resultater gennem opgaver og rapporter.

Fysik bruger matematikken som arbejdsredskab. Det forudsættes, at du enten har eller er i gang med matematik på B-niveau.

Eksamen er mundtlig og todelt. Første del af prøven er eksperimentel, hvor eksaminanderne arbejder i laboratoriet i 1½ time i grupper på højst tre eksaminander med en kendt eksperimentel problemstilling. Anden del af prøven er individuel og mundtlig.

Eksaminationstiden er 24 minutter. Der gives 24 minutters forberedelsestid. Opgaven omhandler et fortrinsvis teoretisk, fagligt emne og indeholder et bilag, der kan være grundlag for perspektivering af emnet. 

Moduloversigt

 

Indhold

Læsestof  sider

Samlet tidsforbrug

Modul 1

Bølger

34

20

Modul 2

Elektricitetslære

33

25

Modul 3

Opdrift og gasfysik

25

15

Modul 4

Mekanik

31

30

Modul 5

Atomfysik

35

35

Modul 6

Kernefysik

27

35

Modul 7

Kosmologi

41

25

Modul 8

Eksamenstræning

-

-