Vestegnen HF & VUC Erhverv samarbejder med

- VEU-center København og Bornholm

- Private og offentlige virksomheder

- Jobcentrene

- Arbejdsmarkedets organisationer

- Erhvervsskoler, sprogcentre, daghøjskoler, oplysningsforbund

- Andre VUC'er

- Internationale partnere i bl.a. EU-projekter.