Om skolen

Vestegnen HF & VUC er Vestegnens voksenuddannelsescenter - en selvejende institution under staten. Vi har til huse i Albertslund og Rødovre og tilbyder fleksibel voksenundervisning inden for følgende uddannelsesområder:

  • Almen voksenuddannelse - AVU
  • Højere forberedelseseksamen - HF
  • Gymnasial supplering - GS
  • Forberedende voksenundervisning - FVU
  • Ordblindeundervisning - OBU
Hygge og stemning i AlbertslundLækkert nyt byggeri i Rødovre


Vi har knapt 3.500 kursister og 200 ansatte.

Vestegnen HF & VUC dækker kommunerne på Vestegnen bortset fra Hvidovre Kommune. Vi er optaget af at medvirke til, at alle unge på Vestegnen får en ungdomsuddannelse og mange en videregående uddannelse. Vi har et stærkt netværk og samarbejde med organisationer og institutioner i området, ligesom vi er opsøgende i forhold til erhvervslivet.

Vores primære samarbejdspartnere er UU og jobcentrene, men vi har også stærke netværk til sprogcentre, erhvervsskoler og kommuner på Vestegnen og indgår i VEU-center Storkøbenhavn og Bornholm. Herudover har vi et tæt samarbejde med de øvrige VUC’er i Storkøbenhavn herunder administrative fællesskaber om IT og fjernundervisning.

Skolen ledes af en engageret og velfungerende bestyrelse, og der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Alle er dybt engageret i at gøre en forskel i forhold til de kursister, hvor uddannelse ikke er kommet af sig selv.