Vestegnen HF & VUCs bestyrelse

  • Jette Kammer Jensen, Formand - Udpeget af Albertslund Kommune.
  • Lars Falsig  Næstformand - Kommunalbestyrelserne i Regionen. 
  • Flemming Østergaard Hansen - Udpeget af Rødovre Kommune. 
  • Lars Mortensen - Udpeget ved selvsupplering.
  • Steen Søndergaard - Professionshøjskolen UCC.
  • Hjørdis Dyrlund Petersen - Udpeget af medarbejderne, med stemmeret.
  • Anders Bentsen-Bøhm - Udpeget af medarbejderne, uden stemmeret.
  • Simon Pihl Jørgensen - Udpeget af kursisterne, med stemmeret.
  • Sabina Juel Hansen -  Udpeget af kursisterne, uden stemmeret.
  • Tue Sanderhage - Direktør, Vestegnen HF & VUC.


Referater fra bestyrelsens møder