Overordnede planer og strategier

Vestegnen HF & VUC, strategi 2015-18

Kodeks for demokratisk deltagelse, 141217


Opfølgningsplan vedr. frafald på HF2

Retningslinier for fastholdelse, rummelighed og studieaktivitet

__________________________

Resultatkontrakter og indsatsområder

Direktørens resultatkontrakt 2015-16

Indsatsområder 2015-16

Direktørens resultatkontrakt 2014-15

Indsatsområder 2014-15

__________________________