Testimonials

Mentoren

Talentet

Mentor PiaTalent Lasse

Pia Rasmussen, Dansk Arkitektur Center:

"Det har været en fornøjelse at have besøg af Lasse.

Han har været meget nysgerrig og kastet sig ud i opgaverne, og han har leveret så fine resultater og givet virkelig gode kommentarer og feedback tilbage.Han har bl.a. forfattet en pressemeddelelse til en kommende udstilling. Vi er imponerede!

Det har været en fornøjelse, og vi har også oplevelsen af at have gjort en forskel herinde. Pas godt på ham, og hils dansklæreren og sig, at han har et talent der!"

Lasse, som var hos Dansk Arkitektur Center:

"Som en del af forløbet prøvede jeg kræfter med flere forskellige aspekter af deres projekter, bl.a. skrev jeg en pressemeddelelse, lavede research for en kommende udstilling, hjalp en 4. klasse med at bygge deres egne lamper, og målgruppeanalyse. Dertil kom jeg fik muligheden for at interviewe flere af deres ansatte angående deres karriereforløb.

Alt i alt var det en fantastisk chance for at bruge de værktøjer vi tillærer os på Vestegnen HF & VUC ude i den ”virkelige” verden, og se hvordan det kan bruges fremadrettet."

Mentoren

Talentet

Richard Russell, CoopTalent, Mia

Richard Russell fra SuperBrugsen/Coop:

"Som virksomhed har og er Coop stærkt engageret i talentudvikling og har gennem flere år haft et stort uddannelsesprogram. Det er her de unge populært har deres første arbejdsplads og det er meget vigtigt for os at sende dem godt af sted ud i livet.

Mia var et naturligt talent i et sådant forløb og med hendes baggrund var det en fornøjelse at have hende i afdelingen. Mia er meget ambitiøs og arbejdsom, hvilket gav mig og mine kolleger både inspiration og begejstring i forløbet.

Vi fik afklaret de fordele man kan opnå ved videre uddannelse til stor gensidig fornøjelse og oplysning."

Mia, som har været hos Coop:

"Jeg fik meget ud af at følge en marketingafdelings opgaver i en stor virksomhed, og jeg fik snakket med mange forskellige projektledere om deres baggrund for at sidde der, hvor de var nu. Indtrykket fra projektlederne var, at man ikke behøver at tage en speciel marketinguddannelse for at få et job i marketingbranchen. Ifølge dem er det vigtigste at man har motivationen og drivet til at blive en del af SuperBrugsen. Dette var meget motiverende for mig.

Alt i alt var forløbet en øjenåbner for mig, da jeg indså, at man sagtens kan gå forskellige veje for at nå sine mål. Det var nyttigt at se, hvad der reelt er på den anden side af ens uddannelse, og det blev pludseligt meget mere overskueligt at tage sig en længerevarende uddannelse."

Mentoren

Talentet

Mentor Line G JakobsenTalent Line

Line Gyldendal Jakobsen, Region Hovedstadens Center for HR:

"Vi havde flere ”talenter” fra Vestegnen HF og VUC i forløb hos os. Forløbet var opdelt i flere korte forløb over en længere periode. Dette var overskueligt i forhold til arbejdspladsen og resulterede også i en mulighed for at følge en positiv udvikling hos Line og de andre mentees. Line fik flere konkrete opgaver undervejs. Vi havde bl.a. glæde af en minianalyse af de unges syn på vores organisation, særligt set udefra på de sociale medier. Analysen gav os interessant indblik i, hvordan vi mødte de unge og med et ærligt blik helt udefra.

Generelt oplevede jeg, at Line samt de andre ”talenter” blev modnet i forhold til deres uddannelsestanker. De turde overveje en længere uddannelse i forhold til, hvad de umiddelbart havde tænkt sig da vi hilste på dem første gang. Hos os fik de afkræftet traditionelle og måske lidt snævre forestillinger om, hvad man kan arbejde med fx som historiker.

Jeg tror på den personlige relation som drivkraft i en forandring og jeg syntes, Line og jeg kom rigtig tæt på hinanden. Forløbet foregik over en længere periode, hvilket sikrede mulighed for en lidt dybere relation og tillid.

Jeg kunne sagtens forestille mig at anbefale eller ansætte Line i fremtiden. Jeg tror også det hjælper hende, at hun nu har et nuanceret blik på en offentlig HR-arbejdsplads."

Line, som har været hos Region Hovedstadens Center for HR:

"Jeg så det som en stor mulighed for at blive klogere på mig selv og hvilken uddannelse jeg skulle vælge, da jeg sagde ja til at deltage i Vestegnens HF & VUCs talentakademi.

Der er noget fascinerende ved at få et kig ind i maskinrummet i en organisation, som rummer mere end 40.000 medarbejdere og hvor der alene i HR-afdelingen er ansat ca. 340 medarbejdere.

Min mentor i pilotprojektet er Line Gyldendal Jacobsen, som er uddannet historiker og har en overbygning i multimedie-kommunikation, er til daglig projektleder og specialkonsulent i Region H’s HR-afdeling. Hun deler storkontor med en række andre uddannelser, således er der i min praktikafdeling ansat merkonomer, jurister, en psykolog, historikere, flere har læst samfundsfag og nogle har læst kommunikation.

Grænserne er blevet udvisket og jeg er blevet en vigtig erfaring rigere: Du bliver ikke ansat på, om du specifikt har læst kommunikation eller psykologi, men snarere om du har været i stand til at gennemføre en akademisk uddannelse, så du har tilegnet dig nogle specifikke kompetencer, som tillæres på en universitetsuddannelse. Det kan naturligvis ses som en ulempe, at man som historiker og kommunikator, ikke er dreven i matematik, men det betyder ikke, at man er udelukket fra et job, som indimellem kræver fx regneark, det betyder bare, at man har en udfordring i at tillære sig det.

Overordnet set har mine dage som mentee i Region H været meget positive. Jeg har fået et andet syn på valg af uddannelse og er ikke længere så nervøs i forhold til at vælge ’rigtigt’. Man kan sige, at jeg, indenfor rimelighedens grænser, har fået carte blanche til at vælge uddannelse ud fra interesse, fordi mange forskellige uddannelser kan lede én i samme retning.

Personligt har det været en stor oplevelse, hvor jeg har udviklet mig - også i forhold til at kaste mig ud i udfordringer og møde nye mennesker med fuldstændigt åbent sind."