Samarbejde med Eira High School for Adults, Nordplus  

Vestegnen HF & VUC har i flere år haft et samarbejde med Eira High School for Adults i Helsinki. 

I skoleåret 2016-17 har vi fået bevilget midler fra Nordplus under Nordisk ministerråd til at sende en klasse på en uges studiebesøg i Helsinki og tilsvarende modtager vi en klasse fra Helsinki her i Albertslund.

Det overordnede tema for dette samabejds- og udviklingsprojekt er levevilkår og flerkulturelle miljøer.


Coaching i studievejledningen, Erasmus

Vejledere fra Vestegnen HF & VUC arbejder med udvikling af coaching i skolens vejledning og skolen har fået midler fra Erasmus ordningen under EU til at arbejde med dette emne i en europæisk sammenhæng og til at deltage i konference og kursus om emnet i Slovenien i skoleåret 2016-17.