Nyttige oplysninger

Adresse, mail og telefon

I Ludus kan du selv ændre dine addresseoplysninger eller du kan give besked på kontoret. Det er vigtigt, at vi har din korrekte adresse, så vi kan kontakte dig.


Aflysning

Ændringer og aflysninger kan ses på administrationens opslagstavler og på Ludus.

Alle hold skal have en telefonkæde. Sørg for at have en kopi af telefonkæden.


Bøger

Bøger låner du gratis mod en underskrift. De er dyre, pas på dem.

I Rødovre skal du aflevere bøger i bogdepotet. I Albertslund afleverer du i automaten i kælderen eller på kontoret ved skranken.

I Albertslund- er der et bibliotek med håndbøger. Der er et mindre udlånsbibliotek ved indgangen til lokale F1.


Dispensation fra eksamenskrav på AVU og HF

Du kan søge dispensation fra eksamensreglerne, hvis du har et handicap, som gør det nødvendigt. Der skal foreligge en erklæring fra en sagkyndig.

Eksempler på dispensationer er forlænget forberedelsestid, ekstra hjælpemidler, bisidder ved eksamen. Du skal søge om dispensation hos vejlederne.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen fastsættes af bestyrelsen inden for nogle rammer som er fastlagt af Undervisningsministeriet. FVU hold og ordblindeundervisning er gratis.

Hvis du afslutter en hel HF, kan du få deltagerbetalingen for dine HF-hold tilbage. Det gælder også hvis du afslutter sygeplejerskepakken eller pædagogpakken. Gem dine kvitteringer!


Eksamensprojekt HF

For at få en hel HF skal du i nogle tilfælde lave et ”Eksamensprojekt”. Eksamensprojektet skal laves inden for de sidste 6 uger af undervisningen. Vejlederne har en folder om eksamensprojektet.  


Evaluering

Evaluering er en vigtig del af undervisningen. Du har krav på at få klar besked fra dine lærere om, hvad de synes om din indsats og din udvikling i fagene. Og dine lærere og dine medkursister har krav på at få en klar melding fra dig om, hvad du synes om deres indsats og om holdets arbejde.

Evaluering kan være organiseret og formel, som når man sætter sig ned og siger ”nu skal vi evaluere”. Men evaluering er også en del af den daglige kontakt og tilbagemelding, som på en konstruktiv måde kan bringe arbejdet videre.


Fravær

1. Lærerne registrerer kursisternes fremmøde.
2. Når du er fraværende skal du skrive dette i Ludus og angive årsag til dit fravær.
3. Hvis du har meget fravær, bliver du indkaldt til en samtale med en vejleder. Det skal du opfatte som et varsel om, at der skal ske forbedringer.
4. Vejlederne vil kontakte dig, hvis du er væk i længere tid. Hvis denne kontakt ikke har nogen effekt på din studieaktivitet, vil du blive meldt ud af holdene.
5. Hvis dit fravær bliver for stort, kan du miste retten til undervisning og retten til at gå til eksamen samme år. Der er ikke nogen fast procentgrænse. Skolen foretager en samlet vurdering af din studieaktivitet.


Fronter

Fronter er kursets intranet, hvor du kan finde oplysninger om dit hold og kurset. http://fronter.com/vuc
Når du første gang går på Fronter skal du have din email-adresse klar. Dit brugernavn vil være dit kursistnummer med et v foran, f.eks. v19999, og din adgangskode vil være de sidste 4 cifre i dit cpr.nr., f.eks.1234.


Fællesarrangementer

I løbet af året afholder skolen en række fælles arrangementer. De er et tilbud til alle kursisterne. Det kan være film eller teater eller foredrag om kunstneriske, kulturelle og/eller politiske emner.


Glemte sager

Glemte ting og sager bliver opbevaret på kontoret – spørg i receptionen.


Handicapfaciliteter

På Vestegnen HF & VUC lægger vi vægt på, at alle skal have mulighed for at deltage i voksenundervisning. Du er altid velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål om muligheden for at benytte særlige hjælpemidler osv.

Bygningen i Albertslund er i et plan med nem adgang for kørestolsbrugere og med handicaptoiletter.


Holdskift

Hvis du ønsker at skifte hold, skal du gå til vejlederne, som undersøger om det kan lade sig gøre. 


Informationer

Informationsskærme bruges til annoncering af arrangementer og meddelelser fra kontoret m.m. 

Ved hovedindgangen og ved vejlederkontorerne er der opslagstavler. Her kan du læse om skemaændringer, aflysninger, studieforhold, eksamen, vejledernes arrangementer mm.

Desuden findes flere opslagstavler, bl.a. på gangene, hvor du finder opslag om kulturelle arrangementer, og hvor du selv kan sætte opslag op. Vær opmærksom på, hvilke tavler der er forbeholdt administration, vejledning og kursistråd. 

På Fronter finder du 'Nyheder' og 'Beskeder'. Her kan du løbende holde dig orienteret om arrangementer på skolen og på dine hold, vigtige datoer osv. 


IT

Efter at være blevet indskrevet som kursist på Vestegnen HF & VUC vil du modtage en sms, der indeholder dit kursistnummer samt dit Unilogin. På skolen får du adgang til flere sites eks. Fronter (sitet bruges til generelle oplysninger om begivenheder, hjemmeopgaver, links etc.), Ludus Web (på dette site finder du dit skema, oplysninger om aflysninger, eksamensdatoer, karakterer etc.), Microsoft-mail m.m.

OBS: DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, at du skal anvende FORSKELLIGE LOG-INS på hhv. Ludus, Fronter og vores interne net, Microsoft –mail.  Brug et par minutter, hvor du noterer nedenstående (evt. opbevar retningslinjerne på din mobil):  

  • Det trådløse Vestegnen-Net: Brugernavn er dit kursistnr. og adgangskode er koden til dit unilogin. 
  • Fronter: Brugernavn, der består af bogstavet lille v og dit kursistnr: vxxxxx samt password: de sidste 4 tal i dit cpr.nr.
  • Ludus Web: Login: dit kursistnr. og et password: de sidste 4 tal i dit cpr.nr. - Du kan alternativt vælge at bruge hele dit unilogin.
  • Microsoft mail: Login: dit kursistnr@vucv.dk og password: koden til dit unilogin. 

HJÆLP til IT findes på Fronter under  ”ALLE RUM”. Herefter vælger du rummet ”Alle kursister”. Her finder du øverst til venstre linket IT Hjælp, hvor du bl.a. kan se, hvordan du skifter password/får ny password sendt på sms.


Klager over prøver og eksamen

Det kan forekomme, at en kursist mener, der har været forhold omkring en eksamen, som ikke har været tilfredsstillende, eller at bedømmelsen har været forkert. Klager skal være skriftlige og præcisere og begrunde klagepunkterne. Klager over eksamen behandles af ledelsen.

Læs mere uddybende om klager her.


Kursistrådet

Vestegnen HF & VUC har et velfungerende kursistråd. Du kan kontakte kursistrådet på kursistraad@vucv.dk


Læse- og staveproblemer

Har du svært ved at læse og skrive? I løbet af året kan du blive testet af læsevejledere, og vi vil efter behov tilbyde læsetræning.

Der er særlig hjælp til ordbolindeKontakt ordblindevejleder Marianne Jæpelt i Albertslund eller sekretær Pia Nielsen i Albertslund.


Ludus

I ludus kan du se de hold du er tilmeldt, og du kan se dit skema. Du kan ændre adresse, mobil nr og mail,  så det altid er opdateret, husk det!

Du kan logge på Ludus her

Brugernavn: dit kursistnummer. Adgangskode:de sidste fire cifre af dit cpr nr.

Hvis du ikke kan logge ind, så send en mail til support@vucv.dk

Skriv navn og kursistnummer i mailen og bed om at blive nulstillet i Ludus.


Rygning

I Albertslund må der ryges i rygeskurene udenfor kantinen og udenfor grønne hjørne.

I Rødovre må der ryges i rygeskuret på P-pladsen.