VUC var vejen frem

Michelle Juul havde en mangelfuld grundskole bag sig, og havde derfor brug for at blive opkvalificeret:

”Jeg gik stort set ikke i skole i 8. og 9. klasse og kom kun op til eksamen i engelsk og dansk. Fagene var for svære for mig og lærerne havde ikke mulighed for at give mig den hjælp, jeg behøvede. Jeg forstod ikke vigtigheden af at passe mine skole,” fortæller Michelle Juul på 26.

”Efter 9. klasse startede jeg som egu-elev (erhvervsgrunduddannelse), læste pædagogik og var i praktik i en børnehave. Jeg var rigtig god socialt, og det har jeg egentlig altid været, men de mennesker jeg blev tiltrukket af, var andre unge som ikke var byens bedste børn. Jeg røg i fængsel, og da jeg kom ud, vidste jeg at der skulle ske ændringer. Det gjorde der også. Jeg genoptog min egu i 2011 og var i en vuggestue i 1 år, og efterfølgende har jeg haft småjobs. Da jeg så havde fået min søn, og min barsel var overstået, ville jeg gerne læse videre som pædagogisk assistent, så jeg derefter kunne komme på pædagogseminariet. Men grundet mine dårlige karakterer kunne jeg ikke komme ind på PAU. Og der startede jeg så på Upgrade på VUC. Og det var vejen frem.”

”Upgrade var med til at smide mig i gang efter barsel. På alle skoler lærer elever bedst, hvis de har nogle gode lærere, som gerne vil dem, og som forstår, hvis tingene godt kan være lidt svære. Det gjorde de lærere, jeg havde på Upgrade. Upgrade gav mig blod på tanden, og i mit forløb der fandt jeg ud af, at jeg faktisk godt kunne, hvis bare jeg ville og havde den rette støtte. Upgrade gjorde at jeg forbedrede mine karakterer i dansk og matematik, og at jeg havde mulighed for at komme ind på pædagogisk assistent-uddannelsen. Efter Upgrade tog jeg grundforløbet til pædagogisk assistent, og nu er jeg i gang med hovedforløbet".

Læs mere om Upgrade