Kursistråd på Vestegnen HF & VUC 

På Vestegnen HF & VUC deltager rigtig mange kursister aktivt i skolens liv, også uden for undervisningen

Skolen har et aktivt kursistråd som etableres hvert år i august måned. Kursistrådet er repræsenteret med to medlemmer i skolens bestyrelse.

Kursistrådet nedsætter et festudvalg og et kulturudvalg der står for at arrangere aktiviteter på skolen herunder fester og fredagscaféer.

Rådet deltager desuden sammen med personalet i en række udvalg som er vigtige for trivsel og udvikling på skolen. Det gælder udvalg vedr. indretning og om- og nybygning. 

Kursistrådet kan kontaktes på kursistraad@vucv.dk


Albertslund

Formand: Sabina Juel Hansen

Næstformand: Sarah Sandsted 

Øvrige medlemmer: Sus Henriksen, Jonas Bagger, William

Lundsteen, Valdemar Rosenkrands, Simon Sofussen, Mohammed Abbas, Anne Josephie Lind Nielsen 

Formand for festudvalget:  Mathias Hauerberg 

Næstformand for festudvalget: Rikke Pedersen  Rødovre

Formand: Simon Pihl Jørgensen

Næstformand:  Christina Hinz  

Kasserer: Natasja Grønkjær Rose

Desuden Katrine Marie Jensen, Magnus Rohde og Malene Jensen

Formand for festudvalget: Alexander Kobberdal

Næstformand for festudvalget: Noah Kristensen