Kursistråd på Vestegnen HF & VUC 

På Vestegnen HF & VUC deltager rigtig mange kursister aktivt i skolens liv, også uden for undervisningen

Skolen har et aktivt kursistråd som etableres hvert år i august måned. Kursistrådet er repræsenteret med to medlemmer i skolens bestyrelse.

Kursistrådet nedsætter et festudvalg og et kulturudvalg der står for at arrangere aktiviteter på skolen herunder fester og fredagscaféer.

Rådet deltager desuden sammen med personalet i en række udvalg som er vigtige for trivsel og udvikling på skolen. Det gælder udvalg vedr. indretning og om- og nybygning. 

Kursistrådet kan kontaktes på kursistraad@vucv.dk


Albertslund

Formand: Lisa Bencke Lyngby

Næstformand: Charlotte Pedersen 

Formand for festudvalget:  Mathias Hauerberg 

Næstformand for festudvalget: Chikia Nidro 

Øvrige medlemmer: Jonas Møller Bagger, Lotte Katrine Christine Henriksen, Emilie Wulff, Ida Weywardt Andersen, Mia Elisabeth Sørensen, Sabina Juel Hansen, Josefine Holst Petersen.

Rødovre

Formand: Simon Pihl Jørgensen

Næstformand: Asbjørn Malling

Kasserer: Panita Larsen

Festudvalget: Rasmus Kruse Madsen, Nicklas Larsen