Bøger, computere og ekskursioner

Du kan som udgangspunkt låne bøger og materialer af skolen uden nogen udgift for dig.

Bøgerne skal afleveres senest i forbindelse med eksamen. Hvis du ikke afleverer lånte bøger, vil du blive afkrævet betaling for dem.

Der er computere til rådighed for skolens kursister i studieværkstederne. Computere udlånes ikke.

Der vil ofte være en deltagerbetaling i forbindelse med udflugter, studieture og studierejser. Sådanne arrangementer vil altid være frivillige.