SU - Statens Uddannelsesstøtte

 • Du skal være fyldt 18 år. Du kan få SU fra kvartalet efter, at du fylder 18 år. Bliver du fx 18 år i august, kan du få SU fra den 1. oktober.
 • Du skal have mindst 23 SU-timers undervisning om ugen – dog kun 17 SU-timer, hvis du har et hjemmeboende barn under 7 år.
 • Hvis du er hjemmeboende, er satsen for din SU afhængig af dine forældres indkomst – uanset din alder.
 • Der gælder særlige regler for udenlandske statsborgere.
 • SU gives ikke med tilbagevirkende kraft. Søg så hurtigt som muligt.
 • Når du har afsluttet en gymnasial uddannelse, dvs. lukket et fuldt bevis, kan du kun få SU, hvis du læser på GSK (Gymnasial Supplerings Kursus). Læs mere her: http://www.gsdanmark.dk

Læs alle SU-betingelserne her

Hvor søger du SU?

Du kan kun søge og ændre SU over nettet på www.su.dk

Hvornår kan du søge?

Du kan tidligst søge SU en måned før den dato, du kan få SU fra.

Har du for eksempel ret til SU fra den 1. august, så kan du tidligst søge fra den 1. juli.

Er du udenlandsk statsborger, kan du søge om SU tre måneder før du starter på din uddannelse.

Du skal være optaget

For at søge SU skal du være optaget på uddannelsen. Du er først optaget, når du har betalt for din uddannelse, hvis der er deltagerbetaling. Først derefter kan du søge SU.

E-Boks

Du får breve om din SU via Digital Post på borger.dk/e-Boks.

Du skal oprette adgang til din e-boks på www.e-boks.dk. Husk at tjekke din e-Boks jævnligt.

Følg din SU på www.su.dk

Dine oplysninger bliver opdateret HVER TIRSDAG

 • SU-oversigt – hvad får jeg i SU?
 • Udbetalinger – hvornår bliver SU udbetalt?
 • Status på ansøgning – er den godkendt?
 • Se låneplan – og vælg det beløb du vil have udbetalt
 • Skat – har du valgt hoved-eller bikort?
 • Så meget må du tjene (fribeløb)

Spørgsmål?

Skriv til suvejledning@vucv.dk eller ring/mød op. Se SU-vejledningens åbningstider her – her kan du også booke tid til SU-vejledning.