Få papir på det du kan

Realkompetencevurdering, RKV

Hvis du mener, at du har kompetencer i et fag der er på niveau med de krav der stilles til eksamen, kan du søge om at få en vurdering af dine kompetencer.

Hvis dine kompetencer er på det krævede niveau, får du et kompetencebevis.

Dette bevis kan du bruge hvis du f.eks. søger ind på en videregående uddannelse. 

Opfylder du ikke målene i et givet fag, tilbyder vi dig et forløb, der er tilpasset dine behov, så du hurtigst muligt kan opfylde kravene til det ønskede niveau.

Vestegnen HF & VUC foretager kompetencevurdering i fag på 9.-10. kl./AVU- og på HF/STX-niveau.


Kompetencer kan fx opnås

 • i arbejdslivet, i fritiden og gennem privat uddannelse
 • gennem højskoleophold og aftenskolekurser
 • gennem deltagelse i foreningslivet, fx som idrætsleder
 • gennem udlandsophold, fx lærer nye sprog
 • som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation.
   

Hvordan foregår en kompetencevurdering?

 • Du skal selv dokumentere dine kompetencer (f.eks. i form af kursusbeskrivelser og deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv, foreningsarbejde).
 • En vejleder vurderer den dokumentation du fremlægger, og afgør om du skal tilbydes en kompetencevurdering.
 • Derefter vil en af skolens lærere i det pågældende fag foretage en faglig vurdering af dine kompetencer i faget.
 • Vurderingen tager udgangspunkt i målene for de konkrete fag og niveauer.
 • Når VUC har foretaget vurderingen, får du en tilbagemelding. Herefter kan der udstedes bevis for den anerkendte kompetence.Du skal selv dokumentere dine kompetencer (f.eks. i form af kursusbeskrivelser og deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv, foreningsarbejde).
 • I et vurderingsforløb vil der indgå bl.a. individuelle/kollektive samtaler og interviews, skriftlige opgaver og test (kan være it-baseret), mundtlige opgaver og praktiske øvelser og opgaver.

Økonomi

Du skal ikke betale for at få foretaget en kompetencevurdering.

Klage

Hvis du ønsker at klage over manglende anerkendelse af dine kompetencer, kan du læse klagevejledningen her.

Ansøgning

Hvis du gerne vil have en vurdering af dine kompetencer, skal du henvende dig til vejleder Kirsten Hundahl via mail på khu@vucv.dk