Videreuddannelse

Adgangskortet er udviklet til at få overblik over, hvilke fag og niveauer, der kræves på forskellige videregående uddannelser.

Du kan:

1. se hvad dine fag giver adgang til

2. se hvilke uddannelser, der matcher dine interesser

3. se hvilke krav der er til specifikke uddannelser.

Prøv Adgangskortet her.

Få evt. hjælp hos en studievalgsvejleder.