Student på 2 eller 2 1/2 år

  • Med en to-årig HF bliver du HF-student på 2 eller 2 1/2 år
  • To-årig HF er en gratis gymnasial uddannelse
  • HF giver adgang til alle videregående uddannelser*
  • Du går i en fast klasse og har et fællesskab med andre unge
  • Du har 33-35 timer om ugen
  • På to-årig HF skal du ikke betale gebyr
  • OBS - du skal selv medbringe bærbar computer.

Du har senere mulighed for at vælge imellem følgende HF-pakker (vælges først på andet semester på første år ELLER: vælges først i foråret 2019):

Du kan begynde på HF allerede efter 9. klasse, hvis du opfylder adgangsforudsætningerne.

Læs mere om optagelseskravene på den 2-årige HF her

Uddannelsen er både praktisk og teoretisk, og der arbejdes med virkelighedsnære cases - bl.a. ved praktik- og projektforløb.

Målrettet videregående uddannelser

Den nye HF-uddannelse giver dig alle muligheder for at kvalificere dig til videregående uddannelser – både mellemlange uddannelser (fx erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser) og universitetsuddannelser.

*Adgang til universitetet kræver en udvidet fagpakke (ekstra 250 timer) på 2. år af 2-årig HF eller en overbygning efter 2-årig HF på GSK eller HF-enkeltfag. Den faglige overbygning tager højst ½ år.