Student på 2 eller 2 1/2 år

  • Med en to-årig HF bliver du HF-student på 2 eller 2 1/2 år
  • To-årig HF er en gratis gymnasial uddannelse
  • HF giver adgang til alle videregående uddannelser*
  • Du går i en fast klasse og har et fællesskab med andre unge
  • Du har 33-35 timer om ugen
  • På to-årig HF skal du ikke betale gebyr
  • OBS - på HF skal du selv medbringe bærbar computer.

Du har senere mulighed for at vælge imellem følgende HF-pakker (vælges først på andet semester på første år ELLER: vælges først i foråret 2018):

Ny HF-uddannelse fra august 2017

I efterår 2016 er der vedtaget en ny reform for HF. Fra august 2017 kan du begynde på HF allerede efter 9. klasse, hvis du opfylder adgangsforudsætningerne.

Læs mere om optagelseskravene på den 2-årige HF her

Uddannelsen er både praktisk og teoretisk, og der arbejdes med virkelighedsnære cases - bl.a. ved praktik- og projektforløb.

Målrettet videregående uddannelser

Den nye HF-uddannelse giver dig alle muligheder for at kvalificere dig til videregående uddannelser – både mellemlange uddannelser (fx erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser) og universitetsuddannelser.

*Adgang til universitetet kræver en udvidet fagpakke (ekstra 250 timer) på 2. år af 2-årig HF eller en overbygning efter 2-årig HF på GSK eller HF-enkeltfag. Den faglige overbygning tager højst ½ år.