Det 2-årige forløb

1. år
2. år
1. sem
2. sem
3. sem
4. sem

Dansk A

Engelsk B

Kultur- og samfundsfagsgruppe:

Historie B, Religion C, Samfundsfag C

SSO: Større

skriftlig

opgave

Naturvidenskabelig faggruppe:

Biologi C, Kemi C, Geografi C

Fagpakker:
• HF Kommunikation og
marketing
• HF Samfund og idræt
• HF Sundhed
eller
• HF Kultur og pædagogik.

Matematik C

Idræt eller et
kunstnerisk
fag*
Evt. valgfag

                      Praktik- og projektforløb

Vi tager forbehold for ændringer.

* Kunstneriske fag er billedkunst, design og arkitektur, musik, mediefag, dramatik.

På andet år skal du skrive en større skriftlig opgave, SSO.