Tilmelding til 2-årig HF

Hvis du ikke  går i 10. klasse

Du skal aflevere bilag, der dokumenterer din uddannelsesmæssige baggrund. Skolens vurdering af dine personlige og faglige kvalifikationer afgør, om du kan optages.    

Hvis du går i 10. klasse

Du kan regne med at blive optaget, hvis du 

  • afslutter 10. klasse med en uddannelsesplan, som ikke indstiller dig til optagelsesprøve
  • består skriftlige og mundtlige 10. klasses prøver i dansk, matematik, engelsk
  • har aflagt folkeskolens afgangsprøve efter enten 9. eller 10. klasse i tysk eller fransk og fysik/kemi (eller 10. klasse-prøven i fysik/kemi).