9.-10. klasse/AVU

Alle erhvervsuddannelser kræver, at du har bestået dansk og matematik på 9. klasses niveau, og med en almen forberedelseseksamen (da D, eng D, mat D samt naturvidenskab og ét af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på niveau G eller derover) har du retskrav på optagelse på 2-årigt HF. På Vestegnen HF & VUC kan du tage, hvad der svarer til folkeskolens 9. og 10. klasse.

E-learning

Du kan også tage 9.-10. klasse som e-learning/fjernundervisning - se mere på vuconline.dk. Du kan starte når du vil, og du arbejder i dit eget tempo.

Kernefag på AVU

Dansk på AVU

Dansk som 2.sprog AVU

Engelsk på AVU

Matematik på AVU

Valgfag på AVU

Naturvidenskab på AVU

Samfundsfag på AVU

Moduler og niveauer

Fagene på AVU er opdelt i en række moduler: basis, G, F, E og D.

Du kan se de detaljerede læseplaner for de enkelte fag og moduler her:

https://www.ug.dk/uddannelser/grundskoleundervisning/almenvoksenuddannelse/almen-voksenuddannelse-avu

Introducerende undervisning

Når du starter som ny kursist på VUC, vil du som en del af et AVU-forløb du melder dig til, kunne få tilbudt et introducerende forløb. Formålet med introducerende undervisning er at genopfriske og styrke dine studiekompetencer.