Hvilke fag bliver udbudt?

GSK tilbyder undervisning i suppleringsfag, som er adgangskrav ved de videregående uddannelser. Ikke alle suppleringsfag bliver udbudt som GSK-forløb. GSK forløb kan tilrettelægges som 'rene' GSK forløb eller ved at GSK kursister tilbydes pladser på 'almindelige' enkeltfagshold.

Du kan få SU til supplering i følgende fag:

 • Arabisk A 
 • Biolog B og C 
 • Dansk A 
 • Engelsk A, B og C 
 • Erhvervsøkonomi C 
 • Fransk begyndersprog A og B 
 • Fransk fortsættersprog B og C
 • Fysik A og B og C
 • Græsk A
 • Historie A og B
 • Idræt B
 • International økonomi B
 • Italiensk A, B og C
 • Japansk A og B
 • Kemi A, B og C
 • Kinesisk A og B
 • Latin A
 • Matematik A, B og C
 • Naturfag/matematik C
 • Russisk A og B
 • Samfundsfag B og C
 • Samtidshistorie B
 • Spansk A, B og C
 • Tysk  A og B
 • Virksomhedsøkonomi B