Hvem kan søge GSK?


Du skal have en afsluttet gymnasial eksamen, f.eks. STX, HF, HHX, EUX, HTX, IB, GIF, GU eller en afsluttet erhvervsuddannelse med minimum ét fag på C-niveau - eller tilsvarende eksamen (f.eks. fra udlandet) for at blive optaget på GSK.

Du kan optages på et GSK-forløb, hvis du mangler ét eller flere fag på et bestemt niveau, der er krævet, for at du kan søge ind på en bestemt videregående uddannelse.

Du har også mulighed for at forbedre din karakter, hvis du er dumpet i faget på din ungdomsuddannelse eller hvis du har brug for at forbedre karakteren for at opfylde et karakterkrav i et bestemt fag.

Alle, som har en adgangsgivende eksamen - studentereksamen, HHX, HF-eksamen eller HTX, men som mangler fag på bestemte niveauer for at kunne søge optagelse på en videregående uddannelse, kan supplere via GSK.

Betingelsen er, at faget/niveauet er krævet på den uddannelse, du søger optagelse på. Hvis du i forvejen har bestået faget på samme niveau, kan du kun få det pågældende niveau på GSK, hvis formålet er at opfylde et karakterkrav.

Bemærk! Det er kun muligt at blive optaget på samme fag/fagpakke én gang.

Du søger optagelse på GSK via KVUC eller Niels Brock.

Læs mere om GSK på www.ug.dk samt på de to skolers hjemmesider www.kvuc.dk og på www.brock.dk