HF-fag du kan vælge på Vestegnen HF & VUC

Læse om det enkelte fags mål og indhold på ug.dk  Vær opmærksom på, at nogle fag kun kan læses om aftenen og at der kan være fag, du ikke kan vælge, hvis du går på 2-årigt HF.

Afsætning B
Arabisk B

Arabisk A*
Billedkunst C
Billedkunst B
Biologi C
Biologi B
Dansk C
Dansk A
Dansk A, som 2. sprog  
Design C  
Dramatik C
Engelsk C  

Engelsk B  
Engelsk A 
Erhvervsøkonomi C 
Filosofi C 
Filosofi B**
Fransk B (begynder)
Fransk A (begynder)
Fysik C
Fysik B
Geografi C
Historie B
Idræt C
Idræt B
Italiensk B**
Innovation C   

Japansk B*
Kemi C
Kemi B
Kinesisk B*
Kulturfagsgruppe 
(historie/samfundsfag/religion)
Latin C** 
Markedskommunikation C 
Matematik C  
Matematik B 
Matematik A 
Mediefag C 
Musik C 
Musik B 
Musik A
Naturfagsgruppe 
(biologi/geografi/kemi) 
Psykologi C  
Psykologi B 
Religion C  
Religion B 
Retorik C 
Samfundsfag C        
Samfundsfag B  
Spansk B 
Spansk A**
Tyrkisk B 
Tyrkisk A** 
Tysk C (fortsætter)*
Tysk B (fortsætter)*
Tysk A (fortsætter)**

* Kan kun læses om aftenen

** Kan kun læses som e-learning