HF-fag du kan vælge på Vestegnen HF & VUC

Læs om det enkelte fags mål og indhold på ug.dk  Vær opmærksom på, at nogle fag kun kan læses om aftenen og at der kan være fag, du ikke kan vælge, hvis du går på 2-årigt HF.

Arabisk B
Arabisk A*
Billedkunst C
Billedkunst B
Biologi C
Biologi B
Dansk C
Dansk A
Dansk som andetsprog B   
Design og arkitektur C  
Dramatik C
Engelsk C    
Engelsk B   
Engelsk A  
Erhvervsøkonomi C  
Filosofi C  
Filosofi B**
Fransk B (begynder) 
Fransk A (begynder) 
Fysik C 
Fysik B 
Geografi C 
Historie B
Idræt C 
Idræt B 
Italiensk B**
Innovation C   

Japansk B*
Kemi C
Kemi B
Kinesisk B*
Latin C** 
Marketing B 
Matematik C  
Matematik B 
Matematik A 
Mediefag C 
Musik C 
Musik B 
Musik A
Psykologi C  
Psykologi B 
Religion C  
Religion B 
Retorik C 
Samfundsfag C        
Samfundsfag B  
Spansk B 
Spansk A**
Tyrkisk B 
Tyrkisk A** 
Tysk C (fortsætter)*
Tysk B (fortsætter)*
Tysk A (fortsætter)**

* Kan kun læses om aftenen

** Kan kun læses som e-learning