Vil du være pædagog?

Du kan du tage et 1-årigt HF-forløb, som giver dig mulighed for at søge ind på en mellemlang videregående uddannelse til pædagog.

 Du kan vælge at tage pædagogpakken i Rødovre eller i Albertslund.

  •  I Albertslund er fagene Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C og Dramatik C.
  •  I Rødovre er fagene Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C og Psykologi C. 
  •  I alt ca. 28 timer om ugen plus hjemmearbejde.

Hvis du består eksamen i de fire fag, kan du søge optagelse i kvote 2 på pædagoguddannelsen på en professionshøjskole.

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for HF enkeltfag. Det betyder, at det mindst skal være et år siden, du forlod folkeskolen. Se ug.dk.