Vil du være socialrådgiver?

Du kan tage et 1-årigt HF forløb, som giver dig mulighed for at søge ind på en mellemlang videregående uddannelse til socialrådgiver.

Der er mange timer om ugen, og det er et krævende forløb. Du kan tage forløbet i Rødovre eller i Albertslund.

Du skal have Dansk A, Engelsk B samt Samfundsfag B og Psykologi C.

I alt 33-36 timer om ugen.

Socialrådgiverpakken indeholder de fire HF-fag, som blandt andet er nødvendige for at kunne søge optagelse i kvote 2 på socialrådgiveruddannelsen på en professionshøjskole.

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for HF enkeltfag. Det betyder, at det mindst skal være et år siden, du forlod folkeskolen. Se ug.dk.