Økonomi

En hel HF på to eller tre år

Følger du et to-årigt HF forløb gælder de almindelige regler for 2-årigt HF.

Efter en særlig ansøgning er der mulighed for at du som ordblind kan følge 2-årigt HF, men således at det planlægges over 3 år med færre ugentlige timer.

Med et sådant tre-årigt forløb vil du også kunne søge SU på grundlag af et lavere ugentligt timetal.


Enkeltfag 

Vælger du et HF-forløb som enkeltfag gælder de sædvanlige gebyrregler for HF enkeltfag.

SU

Hvis du er over 18, har du mulighed for at søge SU (Statens Uddannelsesstøtte).

Læs mere om SU