Hvad er Upgrade

Upgrade er et 14-ugers forløb for dig, som er på vej mod en erhvervsuddannelse. Kernen i Upgrade er dansk- og matematikundervisning samt vejledning.

Du får udleveret skolematerialer som fx blyanter, kladdehæfter og tekster, så du behøver bare at møde op.

Undervisningen er lektiefri, og der tages individuelt hensyn til den enkeltes niveau/udgangspunkt og indlæringstempo. Vi arbejder primært i grupper, men individuelt arbejde vil også forekomme.

Matematik

Matematik på Upgrade er undervisning på grundlæggende niveau, som giver dig en forståelse af matematikkens begreber samt brug af matematik i hverdagen. I undervisningen vil du få helt styr på de fire regnearter: plus, minus, gange og dividere – og du vil opleve, hvordan matematikken bliver brugt i mange forskellige sammenhænge fra hverdagslivet.

Fagets indhold
 • Grundlæggende regning og talforståelse
 • Lommeregnerens funktioner
 • Regning med enheder (f.eks. cm, m, km, g, kg, m2, m3, kr, øre)
 • Brøker
 • Funktioner og koordinatsystem
 • Procentregning
 • Geometri (areal og kubik beregning af simple figurer)
 • Statistik (tabeller, grafer og gennemsnit).
IT indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj.

Prøver

Der afholdes en skriftlig prøve (FVU trin 2) og en kombineret skriftlig og mundtlig prøve (AVU niveau G), hvor der arbejdes med matematiske problemstillinger fra hverdagslivet.

Undervisningsmetode

Der tages individuelt hensyn til den enkeltes niveau/udgangspunkt og indlæringstempo. Vi starter med simpel talforståelse og arbejder os stille og roligt gennem ovenstående fagindhold.

Du forbedrer din talfærdighed og lærer metoder til at løse almindelige matematiske problemstillinger og du udvikler dine kompetencer indenfor matematikkens sprog og redskaber. I undervisningen får du konkret viden og konkrete eksempler at arbejde med – og du lærer om matematikkens muligheder og begrænsninger.

Den sidste uge af forløbet står på eksamenstræning, hvor du arbejder med eksamenslignende opgaver frem mod eksamen. Du får udleveret en formelsamling, der sammen med lommeregner og øvrigt undervisningsmateriale må medbringes til eksamen.


Dansk

Du undervises på G-niveau, hvor du vil komme til at arbejde med at bruge sproget bevidst såvel mundtligt som skriftligt. Du lærer at læse og skrive forskellige slags tekster og at lytte opmærksomt. I danskfaget skabes der også en tydelig sammenhæng mellem fagets faglige indhold og de krav, som du vil møde på en erhvervsuddannelse.

Fagets indhold
 • Skriftsprog og talesprog
 • Grammatik og retskrivning
 • Læsning og kommunikation
 • Medier og elektroniske tekster
 • Ordforråd
 • Argumenterende tekster
 • Instruerende tekster
 • Genre.

IT indgår i undervisningen og anvendes, hvor det er relevant.

Prøver
 • FVU trin 4
 • Sproglig prøve
 • Skriftlig prøve
 • Mundtlig prøve.

Vejledning

I vejledningstimerne vil vi arbejde med de personlige og sociale kompetencer, så du udvikler disse i forhold til fremtid og uddannelse.

Vi gennemgår 7 kompetencer og arbejder med, hvordan du øger din egen indsigt af dine kompetencer og udviklingen af dem. Vi følger også op på dit fremmøde, og vi hjælper dig selvfølgelig med tilmelding til ungdomsuddannelse, så du går direkte videre efter Upgrade.

Indhold i vejledningstimerne
 • kompetenceudvikling
 • snak om motivation
 • besøg af rollemodeller
 • besøg på erhvervsskoler og virksomheder
 • skrive ansøgning
 • udfordre din ide til valg af uddannelse
 • samtaler om attitude og kropssprog
 • indsigt i dine egne mønstre og hvad, der skal til for at ændre dem
 • hvad kræver det at gå på en uddannelse?
 • sætte mål for hver uge
 • søge ungdomsuddannelse, SU og styr på Nem-id.

Logbog

Vi bruger logbogen hver fredag, hvor vi taler om dine mål for den kommende uge. Derudover taler vi om hvor mange dage, du har været på Upgrade, og om hvordan dit arbejde er gået. Logbogen bruges som udgangspunkt for de personlige samtaler med fokus på dit udbytte.

Brobygning

Vi besøger forskellige erhvervsuddannelser for at høre om indholdet i uddannelserne, og du får indsigt i, hvad der kræves for at gennemføre dem. Vi besøger også flere virksomheder for at høre, hvilke krav og kvalifikationer de efterspørger, hvis man ønsker job eller praktikplads hos dem.

Kompetencebevis

Ved afslutningen får du et kompetencebevis