Optagelse

  • Bestil tid hos en studievejleder her. Medbring dine eventuelle eksamens- og afgangsbeviser.
  • Send et ansøgningsskema og vedlæg kopier af eventuelle eksamens- og afgangsbeviser.