Hvad lærer du på FVU?

På  FVU får du

 • Nye redskaber til at forstå hvad der gemmer sig bag tekst og tal 
 • Færdigheder til at bruge tekster og tal til dine formål 
 • Redskaber til at arbejde selvstændigt med at løse opgaver med tekst og tal
 • Mulighed for at erfaringsudveksle og samarbejde i grupper
 • Øget selvværd.

FVU har løbende optag hen over året - start når du vil!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

FVU-læsning

er læse-, stave- og skriveundervisning. 

Der er fire trin på FVU-læsning. Opgavetyper og sværhedsgrad er vidt forskellige på de fire trin. Du kan gå til prøve efter hvert trin.

Du bliver undervist i

 • Dansk grammatik
 • Brug af skriftsprog i hverdagen
 • Læseforståelse
 • Skriftlig fremstilling
 • Orddannelse
 • Ordkendskab
 • Staveregler.

FVU-matematik

Du kommer til at arbejde med tal fra hverdagen - fx fra medier, husholdning osv.

Der er to trin på FVU-matematik. Du kan gå til prøve efter hvert trin.

 • Du lærer at måle længde, højde og omkreds
 • Du lærer at give overslag over priser
 • Du lærer at læse tabeller og diagrammer. 

Meld dig til FVU

Albertslund: telefon 4511 4250

Rødovre: telefon 4511 4251