Test for ordblinde

En ordblindetest er en sproglig test, som består af mange forskellige dele.

  • Testen fortæller os om dine stærke og svage sider i forbindelse med at læse, skrive og stave dansk. 
  • Testen foregår på Vestegnen HF & VUC. 
  • Testresultatet bruges til at tilrettelægge et individuelt undervisningsforløb. 
  • Kun du og din ordblindelærer får kendskab til testen.