Arabisk A

Forudsætninger

For at deltage i arabisk A skal du have haft arabisk B eller have bestået en kompetencevurdering i arabisk B.

Fagbeskrivelse

Arabisk A giver dig en unik mulighed for at blive betydelig bedre til moderne standardarabisk, både hvad angår at kunne skrive, tale og læse. Husk at moderne standardarabisk oftest anses som de intellektuelles sprog.

I faget vil du ligeledes arbejde mere med specifikke emner som fx de arabiske lande, dialekter, arabiske digtere, innovation i Dubai, arabisk popkultur og det arabiske forår. IT bruges også i faget, og du vil blive betydeligt bedre til at skrive arabisk i Word. Faget har også til mål at sørge for, at meget af det du lærer i faget kan bruges enten i andre fag eller i dit senere arbejdsliv.

Kernestof

 • Udtale, intonation og oplæsning
 • Lytte- og talefærdighed, herunder evnen til at indgå i dialog og til selvstændig fremlæggelse og præsentation af tekster eller emner på arabisk
 • Lyd- og billedmedier som støtte for lytte- og læseforståelse samt tale- og skrivefærdighed
 • Skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster af forskelligt omfang, som belyser den arabiske verdens kulturelle og samfundsmæssige udvikling med vægt på det 20. og 21. århundrede
 • Fagets centrale hjælpemidler, herunder IT
 • Arabisk historie, kultur og samfundsforhold.

Mål

 • At forstå hovedindholdet, når der tales standardarabisk om kendte og almene emner formidlet gennem forskellige medier
 • At deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende standardarabisk om kendte og almene emner samt forstå og bruge almindelige vendinger på en af de vigtige dialekter
 • At læse og forstå enkle, moderne tekster, skønlitterære såvel som ikke-skønlitterære
 • mundtligt at præsentere og redegøre for en kendt problemstilling på et klart og nogenlunde flydende arabisk
 • At udtrykke dig skriftligt på et enkelt og sammenhængende arabisk om en given problemstilling samt kunne oversætte en enkel tekst fra dansk til arabisk
 • At analysere og fortolke tekster af forskellige genrer samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, historiske og samfundsmæssige sammenhænge
 • At bruge det, du har lært om arabisk kultur, historie og samfundsforhold i samtale på arabisk og i arbejdet med de studerede emner, samt at perspektivere til andre kultur- og samfundsforhold
 • At praktisere viden om, hvordan man lærer fremmedsprog i det daglige arbejde med arabisk.
 • At bruge et- og tosprogede ordbøger og en arabisk grammatik samt være fortrolig med brug af it på arabisk
 • At undervisningen giver dig viden og indsigt i arabisk sprog, samfundsforhold og kultur. Du lærer om den arabiske kulturs rolle i den globaliserede verden og lærer at sammenligne den vestlige kultur med arabisk kultur.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og tager udgangspunkt i et nutidigt arabisksproget tekstmateriale, evt. suppleret med billedmateriale.

Den mundtlige prøve består af tre dele:

 • Præsentation på arabisk af et ukendt arabisksproget tekstmateriale inden for et af de emner, der er gennemgået i undervisningen. Efter præsentationen følger en uddybende samtale. Der er mindst 24 timers forberedelse til denne del af prøven. Alle hjælpemidler er tilladt.
 • Samtale på arabisk med udgangspunkt i et ukendt materiale om almene emner.
 • Tekstforståelse med udgangspunkt i en ukendt prosatekst på ca. 1 side. Teksten refereres i hovedtræk på dansk.

Forberedelsestiden til punkt 2 og 3 er samlet på 30 minutter. Alle hjælpemidler er tilladt med undtagelse af kommunikation med omverdenen.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse arabisk A her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online her.

Eller tilmeld dig via vejlederne. Book en tid her.