Billedkunst B

Forudsætninger

For at deltage i billedkunst B skal du have deltaget i billedkunst C.

Fagbeskrivelse

I faget billedkunst på B-niveau lærer du at forklare forskellen mellem personlig kunstoplevelse og analytisk tilgang. Du får viden om kunstvidenskabelig terminologi og lærer at analysere egne og andres billeder ud fra forskellige forskningsbaserede metoder.

Kernestof

 • Praktisk, analytisk og teoretisk undersøgelse af almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger.
 • Visuelle værker, fænomener og kulturer med følgende spredning:
  • Før og efter 1800 og fra de seneste 10 år, med hovedvægt på sidstnævnte periode.
  • Forskellige værktyper, medier og udtryksformer, herunder digitale.
  • Danske, vestlige og ikke-vestlige udtryk, herunder international samtidskunst.
 • Forskellige analytiske tilgange til at forstå visuelle fænomeners form, indhold og kontekst.
 • Forskellige teorier til at belyse almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger.
 • Ideerne og strategierne bag visuelle udformninger.
 • Kuratering og/eller museologi.
 • Æstetiske og innovative processer.

Mål

??

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der tager afsæt i to dele:

 • en prøve i dit eksamensprojekt
 • en prøve i det teoretiske, praktiske og analytiske stof på grundlag af en opgave, der tager udgangspunkt i undervisningens forløb og din portfolio.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, og du får ca. 1 times forberedelsestid.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse billedkunst B her.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online her.

Eller tilmeld dig via vejlederne. Book en tid her.