Billedkunst C

Forudsætninger

For at deltage i billedkunst C skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

Faget billedkunst C giver dig en reflekteret analytisk tilgang til visuelle fænomener og viden om disse fænomeners historiske, kulturelle og menneskelige betydning. Du vil i løbet af kursets forløb blive præsenteret for forskellige almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse billedkunst C her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

 • Visuelle værker, fænomener og kulturer
 • Elementære analytiske tilgange til at forstår visuelle fænomeners form, indhold og kontekst.
 • Ideerne og strategierne bag visuelle udformninger.
 • Kunstneriske og innovative processor.

Mål

 • Forstå forskellen mellem personlig smag og analytisk tilgang
 • Eksperimentere med forskellige metoder og strategier til at løse visualiseringsopgaver i samspil med det analytiske arbejde med andres og egne værker
 • Udvælge og undersøge et relevant materiale med udgangspunkt i et emne eller en problemstilling.
 • Beskrive udvalgte perioder og visuelle kulturers karakteristiske træk
 • Anvende relevant fagterminologi på elementært niveau
 • Kommunikere om og ved hjælp af visuelle og rumlige virkemidler
 • Demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve, som besår af to dele:

 • en prøve i eksaminandens eksamensprojekt.
 •  en prøve i det praktiske, analytiske og teoretiske stof på grundlag af en opgave, som tager udgangspunkt i undervisningens forløb og eksaminandens portfolio.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Forberedelsestiden er ca. 60 minutter pr. eksaminand.

Tid og sted

Se, hvor og hvornår du kan læse billedkunst C her.

Tilmelding

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.