Biologi C

Forudsætninger

For at deltage i biologi C, skal du have afsluttet 9. kl/G-niveau i naturfag/biologi samt opfylde de generelle adgangsbetingelser for optagelse på HF enkeltfag .

Fagbeskrivelse

Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder. Målet er at give indsigt i levevilkår og livsstilsfaktorers betydning for helbredet og opnå biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi. Bemærk, at du har pligt til at møde til laboratoriekurser på dette fag. 

Kernestof

 • Udvalgte organiske stoffer og deres biologiske betydning, herunder DNA’s opbygning og funktion
 • Cellers struktur, funktion og evolution samt udvalgte cellulære processer
 • Almene genetiske begreber og sammenhænge herunder samspillet mellem arv og miljø
 • Den biologiske baggrund for anvendt bioteknologi
 • Udvalgte organsystemers opbygning og funktion set i sundhedsmæssig sammenhæng
 • Udvalgte økologiske processer og deres betydning.

Mål

Du skal kunne:

 • at stimulere kursisternes interesse for biologiske spørgsmål
 • at bidrage til hf-uddannelsens overordnede målsætning om faglig indsigt, studiekompetence og almendannelse
 • at opnå indsigt i væsentlige biologiske sammenhænge med tilknytning til sundhed, miljø og bioteknologi
 • at opnå erfaring med systematisk at indsamle, behandle og formidle biologisk information
 • at udvikle evnen til at forholde sig kritisk og konstruktivt til biologisk forskning og dens anvendelse
 • at kunne forholde sig analyserende og nuanceret til biologiske problemstillinger med etiske og samfundsmæssige perspektiver.

Eksamen

Mundtlig eksamen (24 minutter) med forberedelsestid (24 minutter).

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse biologi C her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online her.

Eller tilmeld dig via vejlederne. Book en tid her.