Dansk A

Forudsætninger

For at deltage i dansk A skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

I dansk A lærer du om skriftlig og mundtlig kommunikation. Du lærer om dansk sprog og litteratur og du lærer om moderne elektroniske medier, således at du får kendskab til sprogbrug, sprogets opbygning, samt lærer at analysere tekster og kommunikere mundtligt.  Læs mere nedenfor.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse dansk A her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

Kernestoffet i dansk behandles i et sprogligt, litterært og mediemæssigt perspektiv:

  • Sprogligt: Her undersøges med en sproganalytisk tilgang et genremæssigt varieret udvalg af teksttyper, herunder litterære tekster, medietekster, argumenterende tekster, taler og professionsspecifikke tekster.
  • Litterært: Med en litteraturanalytisk tilgang undersøges et historisk og genremæssigt varieret udvalgt af primært skønlitterære tekster.
  • Mediemæssigt: Her undersøges med medieanalytisk tilgang til genremæssigt varieret udvalg af tekster, herunder nyhedsformidling, dokumentartekster, fiktionstekster, visuelle udtryksformer og tekster fra sociale medier.

Mål

  • At du får kendskab til, hvordan sproget er bygget og bliver brugt
  • At du lærer at analysere skriftlige tekster og mundtlig kommunikation.

Eksamen

Der afholdes en skriftlig prøve (fem timer) og en mundtlig prøve (ca. 60 minutters forberedelsestid og ca. 30 minutters eksaminationstid).