Dansk som andetsprog F-E-D

Fagbeskrivelse

Dansk som andetsprog FED har til formål at styrke dine sproglig og skriftlige kompetencer i forbindelse med læsning af litteratur, arbejde med kommunikation og øge din skriftlige bevidsthed. FED-niveauet giver blandt andet adgang til HF.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse dansk som andetsprog F-E-D her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

Dansk har fokus på tre overordnede områder: sprog, litteratur og medier

Sprog

 • Hvordan bruger man bedst sproget til at få sit budskab igennem?
 • Hvordan bruges sproget i samtaler og tekster?
 • Hvilke skrevne og uskrevne regler gælder for sproget i forskellige tekster og medier?

Litteratur

 • Hvordan har litteraturen set ud på forskellige tidspunkter i historien?
 • Hvordan analyserer og tolker man digte og romaner?
 • Hvilket billede giver litteraturen af de konflikter og stemninger mennesker oplever?

Medier

 • Hvilke genrer bruges til at fortælle historier og formidle budskaber i moderne medier?
 • Hvordan er reklamer skruet sammen?
 • Hvornår er noget fiktion?
 • Hvordan kan man analysere og tolke billeder?

Mål

 • At du får kendskab til hvordan sproget er bygget og bliver brugt
 • At du lærer at analysere skriftlige tekster og mundtlig kommunikation.

Eksamen

Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve efter dansk som andetsprog, niveau D.