Dansk C

Forudsætninger

For at deltage i Dansk C skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

Fagets kerne er dansk sprog og litteratur. Gennem læsning af mange forskellige tekster, arbejder du med at analysere, fortolke og vurdere tekster i forskellige kommunikationssituationer. Gennem produktion af dine egne tekster, arbejder du med at udvikle din mundtlige og skriftlige sprogbrug og formidlingsbevidsthed.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse dansk C her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

Til kernestoffet hører en vifte af dansksprogede skønlitterære tekster, diskuterende tekster og medietekster – både trykte og digitale. Du skal også læse to værker, hvor du har mulighed for at fordybe dig i en større tekst.

Du lærer at arbejde med følgende analyseredskaber:

  • Sproglig analyse
  • Argumentationsanalyse
  • Retorisk analyse
  • Kommunikationsanalyse
  • Litterær analyse
  • Medieanalyse

Du lærer også at udvikle dine mundtlige og skriftlige kompetencer.

Mål

Du lærer at kunne:

  • Udtrykke dig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt.
  • Analysere og forholde dig kritisk til trykte og digitale tekster med blik for teksternes kommunikative betydning samt at analysere og fortolke litterære tekster.

Eksamen

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, som varer 30 minutter. Du har 60 minutters forberedelse.
Eksamen er delt i to dele:

  •  I den første del, skal du svare på spørgsmål til en af de tekster, som du har produceret i undervisningen.
  • I den anden del af eksamen, skal du analyse en ukendt tekst/medietekst. Den endelige karakter er en samlet vurdering af begge dele af eksamen.