Dansk F-E-D

Fagbeskrivelse

Dansk FED har til formål at styrke dine sproglig og skriftlige kompetencer i forbindelse med læsning af litteratur, arbejde med kommunikation øge din skriftlige bevidsthed. FED-niveauet giver blandt andet adgang til HF.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse dansk F-E-D her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

Kernestoffet på FED er sprog, litteratur og kommunikation.

Arbejdet indebærer en fordybelse i forskellige tekster med henblik på analyse, fortolkning og perspektivering både mundtligt og skriftligt.

Mål

Målet er, at du skal tilegne dig færdigheder i at argumentere og redegøre i sproglige og skriftlige processer.

Du skal arbejde med at udtrykke dig klart og tydeligt, både skriftligt og mundtligt.

Her er det vigtigt at styrke og udvikle dine danskfaglige begreber og din viden om analyse.

Eksamen

Der afholdes to skriftlige og en mundtlig prøve efter dansk, niveau D.