Fagbeskrivelse

Dansk G har til formål, at du arbejder med det danske sprog, både skriftligt og mundtligt.

  • Du lærer at formulere dig.
  • Du får indblik i at analysere.
  • Du får redskaber til at forstå ældre og nyere tekster.

Kernestof

Kernestoffet på Dansk G er sprog, litteratur og kommunikation.

Der arbejdes med grammatik, retstavning, skrivning, læsning og analyse af tekster.

Mål

Målet er, at du skal tilegne dig færdigheder i at bruge sproget både mundtligt og skriftligt.
Du skal arbejde med at formulere dig klart og tydeligt. Her er det vigtigt, at du udvikler redskaber til analyse af forskellige genrer fx aviser og noveller.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve og to skriftlige prøver.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse dansk G her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online her.

Eller tilmeld dig via vejlederne. Book en tid her.