Design og arkitektur C

Forudsætninger

For at deltage i design og arkitektur C skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

Faget design og arkitektur giver dig de basale designmæssige kompetencer, som er forudsætning for den praktiske gennemførsel af en designproces, og som gør dig i stand til at analysere og vurdere den designede verden. Faget er først og fremmest baseret på projekter, der integrerer de praktiske og teoretiske dimensioner.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse design og arkitektur C her.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

  • Produktdesign, kommunikationsdesign og arkitektur.
  • Form, funktion og kommunikation er fagets overordnede centrale parametre, der ses i et kulturelt, historisk perspektiv.
  • Punktnedslag i design- og arkitekturhistorien primært med fokus på tiden fra 1750 til i dag.
  • Skitsering i forskellige faser af en designproces.
  • Rumlige modeller.
  • Undersøgelse baseret på iagttagelse og sammenligning.
  • Mindst én metode til undersøgelse af forskellige interessenter herunder brugeren.

Mål

  • At analysere og diskutere design og arkitektur som proces og som resultat.
  • At sammenholde design- og arkitektureksempler fra forskellige perioder.
  • At identificere et designproblem og gennemføre en designproces.

Eksamen

Eksamen er mundtligt og varer ca. 30 minutter.