Dramatik C

Forudsætning

For at deltage i dramatik C skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

Dramatik er et fag, som forbinder de skabende processer inden for scenekunst med overvejelser over de æstetiske udtryk. Faget giver dig mulighed for at udvikle dine egne kreative og innovative kompetencer, og du vil opnå grundlæggende viden om og færdigheder i at skabe og analysere sceniske udtryk samt handlekraft til at udvikle og virkeliggøre egne idéer.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse dramatik C her.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

  • Grundlæggende principper for udvikling og realisation af en scenisk idé.
  • Grundlæggende principper for reception og erkendelse gennem kunst.
  • Grundlæggende begreber, teknikker og metoder, der knytter sig til at arbejde med fysisk udtryk, dialog, improvisation og rollespil.
  • Den levende teaterforestilling og andre performative udtryk set i en kulturel og globalkontekst.

Mål

  • At skabe og forstå konkrete sceniske udtryk herunder analysere egne og andres sceniske udtryk.
  • At arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andre med henblik på at udvikle og realisere idéer for eller med en målgruppe.
  • At demonstrere viden om fagets identitet og metode.

Eksamen

Eksamen er en ca. 30 minutters mundtlig eksamen, hvor der er afsat ca. 15 min. til en præsentation af en scenisk realisation efterfulgt af en faglig samtale mellem eksaminand(er) og eksaminator. Prøvens anden del (de sidste ca. 15 min.) er en individuel mundtlig prøve uden forberedelsestid, hvor du skal formidle fagligt funderede refleksioner over skabende praksis.