Dramatik C

Dramatik handler om at forstå teater ved at lære og afprøve skuespilteknik og læse om teaterteori og -historie. Praktisk fokuserer dramatik på at øve sig i iscenesættelse og skuespil, mens det teoretiske fokus er at analysere og arbejde med idéerne bag opsætninger i en både historisk og nutidig kontekst.

Forudsætninger

For at deltage i dramatik C skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

Du vil i dramatik komme til at beskæftige dig med centrale teaterhistoriske perioder og teorier om at skabe en forestilling. Du skal igennem minimum 2 teaterteorier med fokus på teatrets rum, figur og forløb. Den praktiske del af undervisningen vil tage udgangspunkt i praktiske øvelser, fra fællesøvelser med improvisation til mindre gruppeøvelser og projektarbejde. Teoretisk vil vi læse og arbejde med teaterhistorier, dramaturgi og forestillingsanalyse.

Dramatik er desuden et fag, som arbejder med at forstå og eksperimentere med kropssprog og teknikker til at optræde foran større forsamlinger. Derved trænes evnen til at holde oplæg foran andre – også i andre fag.

Der er to områder i faget:

  • at lære forskellige teaterteorier og teaterhistoriske perioder at kende
  • at lære at optræde for en defineret målgruppe.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse dramatik C her.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

Dramatik har fokus på to overordnede områder: Teaterteori og iscenesættelse af teater.

Teaterteori:

 • Hvordan har teatret udviklet sig igennem historien?
 • Hvilke dramaturgier kan man anvende i teatret?
 • Hvilke typer skuespilteknik har man brugt til forskellige tider?
 • Hvordan kan man analysere en forestilling?
 • Hvilke begreber er forbundet med teater og drama?

Iscenesættelse af teater:

 • Hvordan kan man bruge viden om kropssprog i teatret og i hverdagen?
 • Hvordan kan improvisation bruges til idéløsning?
 • Hvordan spiller man skuespil?
 • Hvilke skuespilteknikker kan man anvende i forskellige forestillinger?
 • Hvordan iscenesætter man en teaterforestilling?
 • Hvordan holder man publikums opmærksomhed?

Mål

 • At du får forståelse for teatrets virkemidler og idéer og kan bruge dem til at analysere konkrete forestillinger.
 • At du lærer at skabe og udvikle teater – enten i form af  iscenesættelse af kendte stykker eller egne produktioner.

Litteratur/materialer

Dramatik – en grundbog af Karen Sørensen samt øvrige tekster, hæfter, filmklip og omskrivninger af stykker.

Eksamen

Eksamen er mundtlig og består af tre dele:

 1. Opførelse af en teaterforestilling (individuelt eller i gruppe)
 2. Begrundelse og argumentation for, hvordan teaterforestillingen er blevet til og hvordan den gik (individuelt eller i gruppe)
 3. Alm. mundtlig eksamen i teaterteori uden forberedelse (individuelt).