Engelsk A

Forudsætninger

For at deltage i engelsk A skal du have bestået engelsk B.

Fagbeskrivelse

Du skal lære at bruge og forstå engelsk på et højt niveau. Du skal træne indgående i at analysere, fortolke, perspektivere og vurdere fiktive og ikke-fiktive tekster. Tekstanalyse og skriftlig formidling er centralt i de opgaver, du skal besvare.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse engelsk A her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

 • Det engelske sprogs grammatik, ortografi og tegnsætning.
 • Ordforråd og orddannelse.
 • Principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng.
 • Standardsprog og variation, herunder elementer af det engelske sprogs udvikling og det engelske sprog som globalt kommunikationssprog.
 • Tekstanalytiske begreber.
 • Et bredt udvalg af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof.
 • Et bredt udvalg af litterære tekster fra forskellige perioder.
 • Uddrag af værker af Shakespeare.
 • Væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie.
 • Væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.
 • Historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden.

Mål

 • At forstå forholdsvis komplekst mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner.
 • At beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt at deltage i en samtale og diskussion på engelsk.
 • At give en længere, velstruktureret mundtlig og skriftlig fremstilling på flydende, korrekt engelsk af komplekse sagsforhold med forståelse for kommunikationssituationen.
 • At gøre rede for indhold, synspunkter og stilforskelle i forskellige typer engelsksprogede tekster og mediestof, herunder film.
 • At analysere og fortolke forskellige nyere og ældre teksttyper samt mediestof, herunder film, med anvendelse af faglig terminologi.
 • At perspektivere det givne materiale litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk.
 • At anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold.
 • At orientere sig i et større engelsksproget stof, herunder sortere i og vurdere forskellige informationskilder.
 • At analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig .
 • At anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler.
 • At demonstrere indsigt i fagets identitet og metoder.

Eksamen

Eksamen består af både en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige eksamen er på fem timer. Den mundtlige eksamen er på cirka 30 minutter med en times forberedelse.