Engelsk A

Engelsk A er lige noget for dig som elsker at nørde engelsksproget litteratur, litteraturanalyse og grammatik.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Engelsk A kan bruges til optag på engelskstudiet samt andre studier der kræver engelsk på højniveau. Med en uddannelse i engelsk kan du fx få job inden for undervisning, på forlag samt private virksomheder hvor sprog og formidling er i fokus.

Hvad lærer jeg?

Engelsk er et sprog- og kulturfag der beskæftiger sig med det engelske sprog, engelsksproget litteratur, kultur og samfundsforhold. Med faget engelsk A bygges der videre på kompetencerne fra engelsk B. Der arbejdes med engelsk på højt og nuanceret niveau, hvor der er et øget fokus på grammatik, sprogfærdighed, genrekendskab og litterære perioder – herunder inddragelse af William Shakespeare som er obligatorisk. Du lærer at formulere dig på et nuanceret og velstruktureret mundtligt engelsk ligesom du skal kunne læse og forstå lange og komplekse tekster. Derudover skal du lære at skrive tekster i et struktureret, velformuleret og grammatisk korrekt engelsk.

Hvordan foregår eksamen?

Engelsk A afsluttes med to eksaminer, både en mundtlig og en skriftlig. Den mundtlige prøve består af ca. 60 minutters forberedelsestid efterfulgt af ca. 30 minutters eksamination. Den skriftlige prøve varer 5 timer.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

For at deltage i engelsk A skal du have bestået engelsk B. Det anbefales at man søger optag med minimum middelkarakterer fra B-niveau.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse engelsk A.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.