Engelsk A

Forudsætninger

For at deltage i engelsk A skal du have bestået engelsk B. Det anbefales, at man søger optag med minimum en middelkarakter fra B-niveau.

Fagbeskrivelse

Engelsk er et sprog- og kulturfag, der beskæftiger sig med det engelske sprog, engelsksproget litteratur, kultur og samfundsforhold. Med faget engelsk A bygges der videre på kompetencerne fra engelsk B. Der arbejdes med engelsk på højt niveau, hvor der er et øget fokus på grammatik, sprogfærdighed, genrekendskab og litterære perioder – herunder inddragelse af Shakespeare.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse engelsk A her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

  • Forskellige typer tekster, både skønlitteratur og faglitteratur.
  • Principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng.
  • Indgående forståelse og anvendelse af tekstanalytiske begreber.
  • Væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i USA, Storbritannien samt andre dele af den engelsktalende verden.

Mål

  • At udtrykke sig nuanceret og velstruktureret på mundtligt engelsk.
  • At læse og forstå lange og komplekse tekster.
  • At kunne skrive struktureret og velformuleret på grammatisk korrekt engelsk.
  • At kunne gøre rede for synpunkter og sproglige særtræk i engelske tekster.
  • At demonstrere viden om og anvendelse af engelskfagets identitet og metoder.

Eksamen

Der afholdes både en mundtlig og en skriftlig eksamen i faget. Den skriftlige prøve varer fem timer. Den mundtlige prøve består af 60 minutters forberedelsestid efterfulgt at ca. 30 minutters eksamination.