Engelsk B

Forudsætninger

For at deltage i engelsk B skal du normalt have forudsætninger svarende til 10. klasse eller engelsk c-niveau.

Fagbeskrivelse

Engelsk er et sprog- og kulturfag, der beskæftiger sig med det engelske sprog, engelsksproget litteratur, kultur og samfundsforhold. Med faget engelsk B forbedrer du dine evner til at forstå og anvende det engelske sprog, så at du kan orientere dig og agere i en global og digitaliseret verden.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse engelsk B her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

  • Grundlæggende sprogkundskaber – fx grammatik, stavning, tegnsætning, udtale og ordforråd.
  • Forskellige typer nyere tekster og film; både skønlitteratur og faglitteratur.
  • Tekstanalytiske begreber og hvordan man bruger dem.
  • Væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i USA, Storbritannien samt andre dele af den engelsktalende verden.

Mål

  • At forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner, og at kunne udtrykke sig sammenhængende og flydende på et rimelig korrekt engelsk.
  • At kunne gøre rede for indholdet i, samt analysere og fortolke forskellige typer engelsksprogede tekster og engelsksproget mediestof.
  • At diskutere og perspektivere det givne materiale kulturelt, samfundsmæssigt, historisk og aktuelt.

Eksamen

Der afholdes både en mundtlig og en skriftlig eksamen i faget. Den skriftlige prøve varer fem timer. Den mundtlige prøve består af 60 minutters forberedelsestid efterfulgt at ca. 30 minutters eksamination.