Engelsk C

Forudsætninger

For at deltage i Engelsk C skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

Faget beskæftiger sig med engelsk sprog og med engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Faget omfatter brug af engelsk i skrift og tale – men også viden om fagets stofområder.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse engelsk C her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

Engelsk C har fokus på to overordnede områder: tekstanalyse og grammatik.

Tekstanalyse:

  • Opnå viden om forskellige emner på engelsk.
  • Trænes gennem alle moduler, da det er den centrale del af den mundtlige eksamen.

Grammatik:

  • Træning i korrekt sprogbrug.

Mål

  • Et overordnet mål er sprogfærdighed – dvs. man skal kunne lytte/læse/tale “hovedsageligt korrekt”.
  • Man skal lære at beherske et varieret ordforråd, kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer tekster: artikler og noveller samt evt. filmklip.

 

Eksamen

Eksamen er mundtlig (ca. 48 minutters forberedelse og ca. 24 minutters eksamination).