Engelsk C

Forudsætninger

For at deltage i Engelsk C skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

Engelsk C er først og fremmest et færdighedsfag, som betyder, at du arbejder med at tale og bruge engelsk.

Faget beskæftiger sig med engelsk sprog og med engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Faget omfatter brug af engelsk i skrift og tale – men også viden om fagets stofområder.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse engelsk C her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

Engelsk C har fokus på to overordnede områder: tekstforståelse og sprogbrug.

Tekstforståelse:

  • Opnå viden om forskellige emner på engelsk og træning i at redegøre for indholdet i forskellige typer tekster og film.
  • Trænes gennem hele forløbet, da det er den centrale del af den mundtlige eksamen.

Sprogbrug:

  • Træning i korrekt sprogbrug, fx gennem grammatik samt enkle mundtlige og skriftlige øvelser.

Mål

  • Et overordnet mål er sprogfærdighed – dvs. man skal kunne lytte/læse/tale “hovedsageligt korrekt”.
  • Man skal lære at beherske et varieret ordforråd, kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer tekster: artikler og noveller samt filmklip.
  • Materialet fokuserer hovedsageligt på Storbritannien og USA.

Eksamen

Eksamen er mundtlig (ca. 48 minutters forberedelse og ca. 24 minutters eksamination).