Erhvervsøkonomi C

Forudsætninger

For at deltage i erhvervsøkonomi C skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

Erhvervsøkonomi på HF handler ikke om den daglige driftsøkonomi, eller hvordan du bogfører virksomhedens indtægter og udgifter. Til gengæld giver faget en grundlæggende viden om ledelse, organisation, økonomi, strategi og marketing, som kan bruges i både små og store virksomheder.

Måske går du med en plan om selv at drive en virksomhed? Også her vil faget hjælpe dig med en bedre forståelse af, hvad der skal til for at få en sund forretning op at køre.

Vi arbejder både individuelt og i grupper, vi tager på virksomhedsbesøg og laver mundtlige fremlæggelser.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse erhvervsøkonomi C her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

Du undervises bl.a. i følgende emner:

  • Virksomhedens forretningsmodel
  • Ledelse, organisation og økonomi
  • Omverden og konkurrenceforhold
  • Strategi og marketing
  • Opstart af ny virksomhed.

Mål

De faglige mål er bl.a:

  • at forstå og anvende viden om en virksomheds forretningsmodel, ledelse og økonomi
  • at analysere og anvende viden om virksomhedens konkurrenceforhold
  • at undersøge problemstillinger i forbindelse med etablering af en virksomhed
  • at arbejde med løsninger på virksomhedens erhvervsøkonomiske udfordringer.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Prøven tager udgangspunkt i en ukendt opgave og en perspektivering til et projekt, som du allerede har arbejdet med i undervisningen.

Eksamen varer ca. 30 minutter, og du har ca. 60 minutters forberedelsestid.

I forberedelsestiden må du medbringe alt undervisningsmateriale, noter, opgaver og bøger. Du har ikke adgang til internettet.