Filosofi C

Forudsætninger

For at deltage i filosofi C skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

Faget filosofi beskæftiger sig med filosofiske problemer og filosofisk argumentation. Filosofi behandler spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige tilværelse og for alle fag og videnskaber. Det er filosofiens væsen, på tværs af de faglige og videnskabelige grænser, at stille stadig dybere spørgsmål og at reflektere kritisk over mulige svar og argumenter. Faget anlægger såvel et systematisk som et idéhistorisk og et aktualiserende perspektiv på sine problemstillinger.

André Baran har kæmpet mod både angst og depression, men filosofiundervisningen har gjort ham klogere på sig selv og verden: »Filosofi har givet mig mere selvtillid«

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse filosofi C her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

 • Væsentlige problemstillinger inden for teoretisk filosofi.
 • Væsentlige problemstillinger inden for praktisk filosofi.
 • Elementær argumentationsteori.
 • En elementær filosofi- og idéhistorisk oversigt over de væsentligste perioder: antikken, renæssancen, oplysningstiden og moderne tid.

Mål

 • At genkende og redegøre for filosofiske problemstillinger.
 • At demonstrere viden om filosofiske problemstillinger og teorier vedrørende fundamentale opfattelser af menneske, samfund og natur inden for såvel praktisk som teoretisk filosofi.
 • At demonstrere et elementært kendskab til filosofiske problemers, begrebers og teoriers idéhistoriske og systematiske sammenhæng og udvikling.
 • At redegøre for vigtige traditionelle løsningsforslag til givne filosofiske problemer.
 • At udvise evne til at håndtere begrebslige definitioner og distinktioner.
 • At udvise elementært kendskab til argumentationsteori.
 • At indgå i en fagligt funderet diskussion om en behandlet filosofisk problemstilling af klassisk eller hverdagsagtig karakter.
 • At genkende og redegøre for samt vurdere etiske problemstillinger.
 • At skelne mellem forskellige vidensformer, sådan som de gør sig gældende på tværs af og inden for de forskellige fag og videnskabsområder.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af 2-4 tekster med både kendt og ukendt materiale.

Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelsestid.