Fransk A

Forudsætninger

For at deltage i fransk begyndersprog A skal du have fransk begyndersprog B eller tilsvarende forudsætninger.

Fagbeskrivelse

I fransk begyndersprog på A-niveau lærer du at deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende fransk, lige som du lærer at skrive sproget og oversætte enkle tekster.

Du vil bl.a. få gennemgået de grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse samt de grundlæggende elementer i fransk udtale.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse fransk A her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

  • De grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse.
  • De grundlæggende regler for fransk udtale og intonation.
  • Et bredt udvalg af fransksprogede litterære og ikke-litterære tekster. Der skal indgå tekster fra det 20. og det 21. århundrede.
  • Alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation med særligt fokus på de studerede emner.
  • Centrale samfundsmæssige forhold i Frankrig samt i et eller flere frankofone lande.

Mål

  • At lære at analysere og fortolke et bredt udvalg af fransksprogede litterære tekster.
  • At lære principper for sprogets opbygning og anvendelse samt de grundlæggende elementer i fransk udtale.
  • At få viden om kultur, litteratur, historie og samfundsforhold i Frankrig samt i et eller flere andre fransktalende lande.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer fire timer og består af en bunden oversættelse fra dansk til fransk samt en fristil ud fra en fransksproget tekst.

Den mundtlige prøve består af to dele: a) En præsentation af og en samtale over et ukendt tekstmateriale på ca. en side. b) En samtale på fransk med udgangspunkt i ukendt billedmateriale.

Den samlede eksaminationstid ved den mundtlige eksamen er på ca. 30 minutter, og forberedelsestiden er på ca. en time.