Fransk B

Forudsætninger

For at deltage i fransk B skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

I fransk begyndersprog på B-niveau lærer du at deltage i samtale og diskussion på et enkelt og sammenhængende fransk om kendte og almene emner, lige som du lærer at skrive et enkelt fransk.

Du vil bl.a. opnå et grundlæggende ordforråd samt lære de grundlæggende principper for sprogets opbygning, herunder grammatikken. Du lærer også de grundlæggende elementer i fransk udtale.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse fransk B her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

  • De grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse.
  • De grundlæggende regler for fransk udtale.
  • Et bredt udvalg af fransksprogede litterære og ikke-litterære tekster. Der skal indgå tekster fra
  • det 20. og det 21. århundrede.
  • Alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation med særligt fokus på de studerede emner.
  • Centrale samfundsmæssige forhold i Frankrig samt i et eller flere frankofone lande.

Mål

  • At lære de grundlæggende principper for sprogets opbygning.
  • At kommunikere på fransk.
  • At få en viden om fransksprogede samfund og deres kultur og litteratur.
  • At få viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i fransksprogede lande med hovedvægt på Frankrig.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven varer 30 minutter med 1 times forberedelse, og den falder i to dele.

I første del skal du på fransk redegøre for en ukendt fransksproget tekst. Teksten har tilknytning til et af de studerede emner.

I anden del skal du og din lærer føre en samtale på fransk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale om almene emner.