Fysik B

Forudsætninger

For at deltage i fysik B skal du have forudsætninger svarende til matematik B og fysik C.

Fagbeskrivelse

I fysik beskæftiger man sig med naturen. Man undersøger den og prøver at forstå og formalisere sammenhænge i den. Ud fra kendskabet til et bredt udvalg af fysiske modeller og arbejdet med forskellige eksperimenter lærer du at forklare fysiske processer og fænomener. Det kan fx være de nyeste astronomiske opdagelser og kosmologiske teorier, radioaktivitet eller simple elektriske kredsløb. Forståelsen af fysik skal sørge for, at man kan opstille teorier, der kan forudsige hvad der sker i en given situation. Fysikkens grundlag er vekselvirkningen mellem teori og eksperiment.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse fysik B her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

 • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
 • Energi
 • Elektriske kredsløb
 • Bølger, lys og lyd
 • Kvantefysik
 • Mekanik
 • Kernefysik
 • Atomfysik
 • Kosmologi.

Supplerende stof og perspektiverende emner

 • Hvordan observeres Exo-planeter i universet, der muligvis indeholder intelligent liv?
 • Hvad er en Einstein Ring?
 • Tvillingeparadokset og tidsforkortelsen i den specielle relativitetsteori
 • Hvordan fungerer et lyslederkabel?
 • Hvor får regnbuen de mange farver fra og hvorfor ser man altid to buer?
 • Hvordan opstår en lysende ring omkring månen eller solen kendt som en halo?
 • Hvad er fatamorgana eller luftspejling?
 • Teorien for stående bølger til beskrivelse af musikinstrumenter
 • Drivhuseffekten, global opvarmning og bæredygtig udvikling
 • Kulstof-14 metoden til aldersdatering inden for emnet radioaktivitet
 • Hvor gammelt er universet?
 • Hvad er en supernova-eksplosion?
 • Hvad er afstanden til stjernerne?
 • Hvordan virker en atombombe?
 • Hvad er mørkt stof og mørkt energi.

Mål

 • At kende og kunne opstille og anvende modeller til en kvalitativ eller kvantitativ forklaring af fysiske fænomener og sammenhænge
 • At kunne foretage beregninger af fysiske størrelser ud fra grundlæggende begreber og modeller
 • At kunne tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter med givet udstyr ud fra en given problemstilling og præsentere resultaterne hensigtsmæssigt
 • At kunne behandle eksperimentelle data med henblik på at diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
 • At demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • At – gennem eksempler og i samspil med andre fag – kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling
 • At kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve er todelt. Første del er eksperimentel, hvor du skal arbejde i laboratoriet i ca. 90 minutter med en eller to andre elever. Anden del er en individuel mundtlig eksamen med en eksaminationstid ca. på 24 minutter og en forberedelsestid på ca. 24 minutter.