Fysik C

Forudsætninger

For at deltage i fysik C skal du have forudsætninger svarende til 10. klasse.

Fagbeskrivelse

På fysik C beskæftiger du dig med den fysiske verden, altså naturen. Du skal lære at undersøge og forstå fysiske problemstillinger, herunder anvende fysiske størrelser og enheder korrekt. Du skal lære at forstå fysiske teorier og modeller og herfra forudsige fysiske fænomener ved beregninger og eksperimenter.
Faget er delt op i en teoretisk del og en eksperimentel del.

Tid og sted

Se i skemaerne, hvor og hvornår du kan læse fysik C her.

E-learning kan du læse, når du vil – se vuconline.dk.

Få en plads på holdet

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Kernestof

Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede

 • Grundtræk af den nuværende fysiske beskrivelse af universet og dets udviklingshistorie, herunder det kosmologiske princip og universets udvidelse
 • Jorden som planet i solsystemet som grundlag for forklaring af umiddelbart observerbare naturfænomener
 • Atomer som grundlag for forklaring af makroskopiske egenskaber ved stof.

Energi

 • Beskrivelse af forskellige energiformer herunder omdannelse mellem forskellige energiformer
 • Eksempler på faseovergange mellem stof, væske og gas. Hvad er effekt?
 • Varmekapacitet og specifik varmekapacitet. Hvad er forskellen?
 • Fordampningsvarme og smeltevarme.

Lyd og lys

 • Grundlæggende egenskaber: bølgelængde, frekvens og udbredelsesfart
 • Det elektromagnetiske spektrum og fotoner
 • Eksperimentel bestemmelse af bølgelængde
 • Fysiske egenskaber ved lyd og lys
 • Stående lydbølger som kan bruges til at beskrivelse hvordan en sydamerikansk panfløjte virker.

Supplerende stof

Kosmologi

 • Exo-planeter – findes der intelligens liv andre steder i universet? Man har indtil videre fundet 44 jordlignende planeter i den beboelige zone, som teoretisk kan rumme intelligent liv. Hvordan observeres disse Exo-planeter egentlig?

Lyd og lys

 • Hvad er den fysiske forklaring på en regnbue?

Mål

 • At kende og kunne anvende enkle modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener
 • At kunne benytte eksempler til at perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling
 • At kunne beskrive og udføre enkle kvalitative og kvantitative fysiske eksperimenter, herunder opstille og falsificere enkle hypoteser
 • At kunne præsentere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og behandle dem med henblik på at afdække enkle matematiske sammenhænge
 • At demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • At kunne formidle et emne med et elementært fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe.

Eksamen

Prøven bygger på det stof, der er blevet gennemgået i undervisningen. Opgaven indeholder både teoretiske og eksperimentelle elementer.

Eksaminationen varer ca. 24 minutter, og du får ca. 24 minutters forberedelsestid.